Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

przewiń

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Polisy grupowe są atrakcyjnymi propozycjami budującymi wizerunek nowoczesnego pracodawcy dbającego o swoich pracowników.

W zakładach pracy oferowane są przede wszystkim grupowe ubezpieczenia na życie, w ramach których pracownik otrzymuje finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

W przypadku zawarcia polisy grupowej pracownik otrzymuje zakres ochrony, którego nie mógłby uzyskać w umowie indywidualnej, bez konieczności wypełniania ankiet medycznych i podawania informacji o swoim stanie zdrowia. Dużą zaletą tego rozwiązania jest także fakt, iż każdy pracownik przystępujący do ubezpieczenia płaci jednakową składkę niezależnie od swojego wieku.

Poza grupowymi ubezpieczeniami na życie dla pracowników w firmach proponowane są również ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia emerytalne.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie oferowane są w ramach umowy zawieranej przez pracodawcę. Składkę może pokrywać pracodawca lub pracownik – w całości lub w części, dzieląc się kosztami. Zakres grupowego ubezpieczenia na życie może być różny. W ramach podstawowej umowy ochroną objęte jest życie pracownika . Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe w zależności od potrzeb danej grupy. Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy, współpracownicy oraz ich rodziny. Zaletą ubezpieczeń grupowych jest zakres ochrony, który nie jest możliwy do uzyskania w polisach indywidualnych. Dodatkowym atutem jest prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na warunkach grupowych po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne umożliwiają korzystanie pracodawcy, pracownikom i ich bliskim z prywatnej opieki medycznej na terenie całej Polski w pobliżu miejsca zamieszkania, na wakacjach czy podczas podróży służbowej. W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są świadczenia zdrowotne zarówno z zakresu podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej , a także na życzenie pracodawcy medycyny pracy. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne mogą być oferowane w kilku wariantach, w zależności od wysokości płaconej składki. Składkę może w całości pokrywać pracodawca, pracownik lub na zasadzie partycypacji dzielić się jej kosztami. W firmie mogą obowiązywać równolegle różne pakiety medyczne w zależności od potrzeb i wielkości grupy. Świadczenia oferowane w ich ramach obejmują przede wszystkim konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne oraz zabiegi ambulatoryjne. Świadczenia mogą być także rozszerzone o usługi dodatkowe takie jak np. : rehabilitacja , usługi szpitalne lub stomatologia.

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.