Polityka prywatności

Polityka prywatności

przewiń

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem strony i danych osobowych jest firma GRAND BROKER Spółka z o.o., ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa.
W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności prosimy o kontakt: e-mail: biuro@grandbroker.com.pl oraz telefonicznie: 22 216 93 96.

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony danych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu wykonania umowy obsługi brokerskiej polegającej na ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, przygotowaniu zapytania brokerskiego i analizy brokerskiej, obsługi umowy ubezpieczenia do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń tj. przez okres 20 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia dla ubezpieczeń OC oraz przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia dla pozostałych ubezpieczeń. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Grand Broker Sp. z o.o. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez okres 3 lat od ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin zapłaty składki ubezpieczeniowej,

  2. w celu pomocy w procesie likwidacji szkody, w przypadku kiedy zostanie zgłoszona

  3. w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości przez 5 lat, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przez 10 lat od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Grand Broker Sp. z o.o. zgodnie z obowiązkiem przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę Zakładu Ubezpieczeń, w którym zawarte zostało ubezpieczenie oraz na szkodę Grand Broker Sp. z o.o.

  4. w celu windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Grand Broker Sp. z.o.o. w postępowaniu prawnym na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Grand Broker Sp. z o. o do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących Grand Broker Sp. z o.o. lub przedawnienia czynu popełnionego na szkodę Grand Broker Sp. z o.o.

  5. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Grand Broker Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :

  1. podmioty świadczące usługi, z których Grand Broker Sp. z o.o. korzysta w celu realizacji umowy brokerskiej,

  2. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

  3. firma dostarczająca narzędzia służące do analizy aktywności na stronie internetowej Google Analitycs.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez złożenie oświadczenia drogą pisemną lub elektroniczną na adres e-mail biuro@grandbroker.com.pl

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Państwa z naszych usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszej oferty.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Są to  tzw. cookies własne, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, a także tzw. cookies zewnętrzne, które odczytywane są przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

W ramach strony stosowane są̨ dwa rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne, które usuwane są̨ po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej,

  2. stałe, które są̨ przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę̨ do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies.

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują adres IP, datę i czas wizyty, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zwartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Grand Broker sp. z o.o. może zmienić zapisy polityki prywatności zawsze mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność udostępnianych nam danych. W takim przypadku informacja o zmianach i ich zakresie zostanie włączona do polityki prywatności.

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.