Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne

przewiń

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy ubezpieczenie CAR, ubezpieczenie ryzyk montażu EAR

Ubezpieczenie CAR/EAR obejmuje cały proces inwestycyjny polegający na budowie nowego obiektu budowlanego lub montażu instalacji. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.

Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe o charakterze naturalnym (np. deszcze nawalne, powódź, huragany), jak i wynikające z samego procesu budowlanego (wadliwe wykonawstwo). Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, począwszy od inwestora, generalnego wykonawcy jak i dalszym podwykonawcom.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:

  • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
  • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych  (Contractors Plant Machnery – CPM)  obejmuje ochroną wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia na skutek działania czynników nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego, za wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia  towarzystwo ponosi odpowiedzialność  za m.in.:
  • zdarzenia losowe  np. pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, eksplozję, deszcz nawalny, huragan, powódź, zapadanie lub osunięcie się ziemi,
  • kradzież  lub rabunek z placu budowy,
  • błędy w obsłudze,
  • wandalizm - zniszczenie przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie może być rozszerzone o zysk brutto i koszty stałe ponoszone w przypadku przerwy w działalności produkcyjnej, będącej następstwem szkody maszynowej.

 

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.