Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

przewiń

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentem finansowym, dzięki któremu firma w trakcie realizacji kontraktu nie musi zamrażać własnych środków pieniężnych.

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej zawierana jest przez wykonawcę usługi oraz zakład ubezpieczeń. 

W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji w sytuacji, kiedy wykonawca kontraktu nie wypełni swoich zobowiązań.

Gwarancje mogą być udzielane w formie umów jednorazowych (do konkretnego kontaktu) lub umów generalnych.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu  stanowi zabezpieczenie, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek 

Powyższa gwarancja stanowi zabezpieczenie,  gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji. 

 

Gwarancja zwrotu zaliczki 

Gwarancja zwrotu zaliczki pozwala odzyskać zamawiającemu wypłaconą wykonawcy zaliczkę w przypadku, gdyby wykonawca nie wywiązał się z umowy lub nie oddał zaliczki.

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.