Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

przewiń

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O) jest dedykowane osobom pełniącym funkcje we władzach statutowych spółek (głównie kapitałowych), jak również spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie, samą spółkę lub jej udziałowców bądź akcjonariuszy z tytułu nienależytego wykonania obowiązków ( w tym zaniechania wykonania czynności) przez władze spółki.

Ubezpieczenie ma za zadanie pokrycie kosztów obrony (prawników, biegłych, audytorów) związanych z obroną przed roszczeniem, jak również wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków lub wynegocjowanych ugód.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej obejmuje m.in.:

  • pokrycie kosztów obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych,
  • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody,
  • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych,
  • pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego i kosztów odzyskania dobrego imienia,
  • wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,
  • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis,
  • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,
  • pokrycie grzywien i kar administracyjnych.

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.