Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

przewiń

Zgodnie z art.821 Kodeksu cywilnego przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Ubezpieczenia majątkowe stanowią zabezpieczenie na wypadek wystąpienia szkody i mają na celu pokrycie/ zrekompensowanie strat z tym związanych.

Podział ubezpieczeń majątkowych zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka. Suma ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia, zaś świadczenie wypłacane jest w formie odszkodowania.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie ruchome i nieruchome stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób trzecich, ale będące w udokumentowanym posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego. Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru Ubezpieczającego i może obejmować ochroną:

  • ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe (konstrukcja na bazie ryzyk nazwanych) 
lub
 
  • wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia na skutek działania czynników nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego, za wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte oraz dodatkowe koszty będące następstwem szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego może zostać zawarte samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption)

Ubezpieczenie pokrywa potencjalny utracony zysk oraz koszty stałe jakie przedsiębiorstwo musi ponieść w okresie od momentu powstania szkody aż do odzyskania pełnej sprawności działania. Zakres ochrony może być oparty o ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane) lub o formułę All Risks. Ubezpieczenie Business Interruption stanowi uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.