foto slogan woman
  • Analiza dotychczasowego stanu ochrony ubezpieczeniowej
  • Negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń
  • Opracowanie programu ubezpieczeniowego
  • Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczeniowego
czytaj więcej

GRANDBROKER - ubezpieczenia, doradztwo Warszawa

We współczesnej gospodarce niemal wszystkie działania obarczone są ryzykiem , gdyż jest ono wpisane w każdy aspekt naszej działalności.

Niestety, straty powstają pomimo podejmowania działań na rzecz jego kontroli oraz posiadania nawet bardzo dobrze przygotowanych programów zarządzania ryzykiem.

Zarządy firm stają w związku z tym przed dylematem: czy zachować ryzyko na udziale własnym czy lub w jakiej części przenieść je na firmę ubezpieczeniową.

więcej

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

22 216 93 96

GRAND BROKER Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
email: biuro@grandbroker.com.pl
NIP 952-14-45-086, Regon 012484721,
kapitał zakładowy 50.000 zł,
wpłacony w całości