Jak pracujemy

Poznaj metody naszej pracy

przewiń

Konstrukcja właściwej dla danego podmiotu ochrony ubezpieczeniowej nie jest czynnością prostą.

Im szerszą działalność prowadzi firma, im większy majątek posiada, tym więcej uwagi należy poświęcić przy tworzeniu programu ubezpieczeniowego. Na polskim rynku funkcjonuje wiele produktów ubezpieczeniowych, co powoduje, że ich dobór do konkretnej umowy, a później dopasowanie do rzeczywistych potrzeb wymaga specjalistycznej wiedzy oraz czasu.

Jedną z pułapek, z których Klienci nie zdają sobie sprawy jest  fakt, iż takie same określenia często posiadają różne definicje w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, co niesie za sobą ich odmienną odpowiedzialność prawną. To daje tylko pogląd jak wnikliwie należy  podejść do konstrukcji programu ubezpieczeniowego tak, aby odpowiadał on potrzebom danej organizacji.

 Powinien więc go tworzyć ktoś, kto się na tym dobrze zna i komu można zaufać. Chcemy być postrzegani jako partner w identyfikacji potrzeb i ocenie zagrożeń oraz jako ci, którzy pomagają w tworzeniu kompleksowych rozwiązań. 

Wynagrodzeniem naszym jest prowizja (kurtaż brokerski) wypłacana przez wybrane towarzystwo ubezpieczeń. Jest to opłata za dokonanie uzgodnień z Klientem i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kurtaż w żadnym wypadku nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.

 

Podejmując współpracę zobowiązujemy się do wykonania następujących czynności:

1

Analiza dotychczasowego stanu ochrony ubezpieczeniowej.

Audyt polega na ocenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, czyli funkcjonujących aktualnie w organizacji umów ubezpieczenia pod względem ich poprawności w stosunku do ryzyk związanych z   prowadzoną działalnością. Na podstawie analizy wskazane zostają zagrożenia, które stoją przed każdym przedsiębiorstwem oraz określone wady i zalety istniejącego dotychczas poziomu ochrony ubezpieczeniowej, Gwarantujemy pełną poufność przekazanych nam informacji.

2

 Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Na podstawie zebranych informacji konstruowany jest program zawierający propozycje przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. W wyniku konsultacji z Klientem uzgadniany jest szczegółowy zakres ochrony uwzględniający te pozycje, które Klient postanawia pozostawić na własnym ryzyku.

3

Negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń

Opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy przesyłany jest do wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, gwarantujących bezpieczeństwo ochrony ubezpieczeniowej i zapewniających właściwy poziom obsługi. Po otrzymaniu odpowiedzi dokonywane jest szczegółowe porównanie uzyskanych ofert i przedstawienie Klientowi jego wyników wraz z naszą rekomendacją.

4

Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczeniowego

W imieniu Klienta doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń. Po wdrożeniu programu ubezpieczeniowego będzie on automatycznie objęty nadzorem obejmującym m.in. kontrolę płatności składek, wznowień polis, doubezpieczenia i prowadzenie korespondencji z zakładem ubezpieczeń. 

5

Likwidacja szkód 

Po wdrożeniu programu ubezpieczeniowego opracowane i przekazane zostają do stosowania formularze zgłoszenia szkód uwzględniające specyfikę wybranego ubezpieczyciela. Procedura dostosowana jest do rodzaju oraz zakresu zwartych ubezpieczeń. W przypadku powstania szkody udzielamy wszechstronnej pomocy w jej likwidacji, począwszy od przyjęcia zgłoszenia o szkodzie (telefonicznie lub mailowo) i przekazania go ubezpieczycielowi, przez ocenę zdarzenia pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela, aż do momentu zamknięcia sprawy szkodowej i wypłaty należnego odszkodowania. Nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi obejmuje także sporządzanie odwołań od niekorzystnych decyzji odszkodowawczych.

6

Zadowolenie klienta!

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.Zobacz politykę cookies i politykę prywatności.