.GRAND BROKER Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
email: biuro@grandbroker.com.pl
NIP 952-14-45-086,
Regon 012484721,
kapitał zakładowy 50.000 zł,
wpłacony w całości

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

22 216 93 96

Obsługa

foto

Konstrukcja właściwej dla danego podmiotu ochrony ubezpieczeniowej nie jest czynnością prostą.

Im szerszą działalność prowadzi firma, im większy majątek posiada, tym więcej uwagi należy poświęcić przy tworzeniu programu ubezpieczeniowego.

Jedną z pułapek, na które można się natknąć przy konstrukcji ochrony ubezpieczeniowej jest fakt, iż takie same określenia często posiadają różne definicje w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, co niesie za sobą ich odmienną odpowiedzialność prawną.

To daje tylko pogląd jak wnikliwie należy podejść do konstrukcji programu ubezpieczeniowego, aby odpowiadał on potrzebom danej organizacji.

Podejmując współpracę z Klientem standardowo wykonujemy następujące czynności:

 • Analiza dotychczasowego stanu ochrony ubezpieczeniowej u Klienta

  Etap ten polega na ocenie ryzyk związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością oraz merytorycznej kontroli poprawności funkcjonujących polis ubezpieczeniowych, o ile wcześniej były one zawarte. Na podstawie takiej analizy wskazane zostają zagrożenia, które stoją przed każdym przedsiębiorstwem oraz określone wady i zalety istniejącego poziomu ochrony ubezpieczeniowej,

 • Opracowanie programu ubezpieczeniowego

  Na podstawie zebranych informacji konstruowany jest program zawierający propozycje przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. W wyniku konsultacji z Klientem uzgadniany jest szczegółowy zakres ochrony uwzględniający te pozycje, które Klient postanawia pozostawić na własnym ryzyku.

 • Negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń

  Opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy przesyłany jest do wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, gwarantujących bezpieczeństwo ochrony ubezpieczeniowej i zapewniających właściwy poziom obsługi. Po otrzymaniu odpowiedzi dokonywane jest szczegółowe porównanie uzyskanych ofert i przedstawienie Klientowi jego wyników wraz z naszą rekomendacją

 • Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczeniowego

  W imieniu Klienta doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń. Po wdrożeniu programu ubezpieczeniowego jest on automatycznie objęty nadzorem obejmującym m.in. kontrolę płatności składek, wznowień polis, doubezpieczenia i prowadzenie korespondencji z zakładem ubezpieczeń. W przypadku powstania szkody udzielamy wszechstronnej pomocy w jej likwidacji, zaś w chwili wejścia w spór z zakładem ubezpieczeniowym organizujemy profesjonalną pomoc prawną.

Wynagrodzeniem naszym jest prowizja ( kurtaż brokerski ) wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeń. Jest to opłata za dokonanie uzgodnień z Klientem i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kurtaż w żadnym wypadku nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.