.GRAND BROKER Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
email: biuro@grandbroker.com.pl
NIP 952-14-45-086,
Regon 012484721,
kapitał zakładowy 50.000 zł,
wpłacony w całości

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

22 216 93 96

Instytucje

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl

  Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  tel. (22) 262-50-00
  fax. (22) 262-51-11 (95)

  Zobacz
 • Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

  Biuro Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  tel. (22) 333-73-26
  tel. (22) 333-73-27
  fax. (22) 333-73-29

  Zobacz
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www.pbuk.pl

  ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
  tel. (22) 551-51-00
  tel. (22) 551-51-01
  fax. (22) 551-51-99

  Zobacz
 • Polska Izba Ubezpieczeń

  Polska Izba Ubezpieczeń www.piu.org.pl

  ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
  tel. (22) 420-51-05
  tel. (22) 420-51-06
  fax. (22) 420-51-07

  Zobacz
 • Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

  Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych www.polbrokers.pl

  Al. Jana Pawła II nr 34 lok. 11 (VII p.), 00-141 Warszawa
  tel. (22) 828-43-49
  tel. (22) 620-43-34
  fax. (22) 826-71-18

  Zobacz
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny www.ufg.pl

  ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa
  tel. (22) 539-61-00
  fax. (22) 539-62-61

  Zobacz
 • Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka www.igu.org.pl

  ul. Sabały 3, 02-174 Warszawa
  tel. (22) 431-91-00
  fax. (22) 431-91-99

  Zobacz