.GRAND BROKER Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
email: biuro@grandbroker.com.pl
NIP 952-14-45-086,
Regon 012484721,
kapitał zakładowy 50.000 zł,
wpłacony w całości

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

22 216 93 96

Audyt ubezpieczeniowy

foto

Na życzenie Klientów zewnętrznych przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe dotychczas funkcjonującego u nich poziomu ochrony ubezpieczeniowej.

Działania nasze mają na celu:

  • analizę zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową,
  • ocenę dotychczas funkcjonujących rodzajów ubezpieczeń i ich zakresu,
  • weryfikację aktualnego poziomu sum ubezpieczenia,
  • przegląd dotychczas zawartych polis ubezpieczeniowych pod względem formalno-prawnym,
  • ocenę istniejących procedur zarządzania ryzykiem,
  • ocenę sposobu administrowania zawartymi polisami,
  • ocenę efektywności ekonomicznej dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej

Wyniki audytu przedstawiane są Klientowi w postaci raportu i służą jako baza dla opracowania lub modyfikacji istniejącego programu ubezpieczeniowego.

Analiza wyników audytu ubezpieczeniowego umożliwia także dokonanie weryfikacji jakości i fachowości pracy dotychczas obsługujących instytucję pośredników ubezpieczeniowych.