.GRAND BROKER Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
email: biuro@grandbroker.com.pl
NIP 952-14-45-086,
Regon 012484721,
kapitał zakładowy 50.000 zł,
wpłacony w całości

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

22 216 93 96

Przetargi

foto

Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest ubezpieczenie, są zobowiązane zarówno profesjonalnie opisać przedmiot zamówienia ( przygotować program ubezpieczeniowy ), jak i z należytą starannością ustalić jego wartość

Najczęściej jednak pracownicy zamawiającego nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby podołać temu zadaniu.

Brak specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia powodują błędy merytoryczne w specyfikacjach istotnych warunkach zamówienia, co niestety skutkuje zaaranżowaniem niewłaściwej ochrony ubezpieczeniowej. Warto więc także i w tym temacie skorzystać z pomocy brokera ubezpieczeniowego, tym bardziej że udział brokera nie pociąga za sobą żadnych ukrytych kosztów, a także nie ma konieczności prowadzenia odrębnego postępowania w celu jego wyboru.

Jesteśmy firmą, która uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne w dziedzinie ubezpieczeń w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nasza rola w procedurze może polegać między innymi na:

  • wyborze trybu postępowania,
  • przygotowaniu całej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub jej części merytorycznej
  • ustaleniu kryteriów oceny ofert,
  • opiniowaniu zapytań dotyczących merytorycznej treści wymaganych warunków ubezpieczenia,
  • doprowadzeniu do zawarcia ubezpieczenia i nadzór nad jego realizacją
  • przeprowadzenie całości postępowania o zamówienie publiczne

Organizatorzy publicznych przetargów wciąż nie zdają sobie sprawy, że broker może wykonać pracę za nich, i to bez żadnych ukrytych kosztów (z punktu widzenia organizatora przetargu usługi są nieodpłatne ), a na dodatek bez konieczności prowadzenia odrębnego przetargu w celu jego wyboru.