foto slogan woman
  • Analiza dotychczasowego stanu ochrony ubezpieczeniowej
  • Negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń
  • Opracowanie programu ubezpieczeniowego
  • Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczeniowego
czytaj więcej

Oferta

Ubezpieczenie ma za zadanie transfer finansowych konsekwencji strat na towarzystwo ubezpieczeniowe, które staje się odpowiedzialne za pokrycie kosztów tych strat i świadczenie innych usług wynikających z warunków umowy.

Każdy właściciel powinien umieć odpowiedzieć sobie na pytanie: jak w sytuacji kryzysowej będą działać zawarte przeze mnie ubezpieczenia ? Czy przyjęty wariant ubezpieczenia jest właściwy i w jakiej sytuacji otrzymam odszkodowanie ?

Nie jest dobrze, jeżeli pytania te pojawią się dopiero po powstaniu szkody…….. a bardzo źle będzie, gdy odpowiedzi na te pytania nie będą zgodne z oczekiwaniami.

Jedną z możliwości uniknięcia takiego scenariusza jest powierzenie obsługi ubezpieczeniowej swojego przedsiębiorstwa profesjonaliście – brokerowi ubezpieczeniowemu, niezależnemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy.

Ubezpieczenia są produktem finansowym pozwalającym na daleko idące dostosowanie go do potrzeb danego podmiotu gospodarczego, warunkiem jednak jest znajomość rynku ubezpieczeniowego, jego aktualnej oferty i możliwości, a taką wiedzę posiadają brokerzy ubezpieczeniowi.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

22 216 93 96

GRAND BROKER Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
email: biuro@grandbroker.com.pl
NIP 952-14-45-086, Regon 012484721,
kapitał zakładowy 50.000 zł,
wpłacony w całości